TRADUCERI

1.TRADUCERIhomePageTraduceri-autorizate - Copy

Romania- Italiana;

Italiana- Romania:

Pentru o evaluare a comenzii dumneavoastra va rog sa ne contactati.

2.APOSTILE

certificate de naştere

certificate de căsătorie

• certificate de deces,

• certificate de cazier judiciar,

• certificate de rezidenţă fiscală 

• adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original, eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor

• adeverinţe privind componenţa familiei, în original, eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor

• actele de studii medii trebuie vizate de Inspectoratul Şcolar

• actele de studii superioare se vizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii,

• documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, în original, vizate de MECI-Serviciul Relaţii Internaţionale;

• adeverinţe medicale, în original, vizate în prealabil la DSPMB

• certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional,

• certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant, în original, vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;

• brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Naţională pentru Turism;

• adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale,

• adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti s-au Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti;

Certificatele de traducator, emise de Ministerul Culturii si Cultelor;

adeverinte emise de O.A.M.G.M.A.M.R. (Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentelor Medivcale din Romania);

Certificatele de cazier auto.

3.SUPRALEGALIZARI

APOSTILA DE LA CAMERA NOTARILOR

APOSTILA DE LA TRIBUNALUL

 SUPRALEGAIZARE MAE

LEGALIZAREA AMBASADA

APOSTILA Ministerul Justitiei

This entry was posted in STIRI. Bookmark the permalink.

Comments are closed.