ENERGIE

Sectorul Energetic

Principala filosofie urmărita de grup este aceea de a produce energie cu cel mai mic impact asupra mediului actual şi viitor, aducând o îmbunătăţire a calităţii vieţii şi sprijinind totodată durabilitatea acesteia.

În ultimii 6 ani, Grupul şi-a concentrat o mare parte din eforturile economice pentru dobândirea şi actualizarea competenţelor din sectorul construcţiilor de instalaţii pentru producţia Energiei Electrice, devenind datorită reţelei sale de colaboratori si a societăţilor partenere, un adevărat punct de referinţă si competenţa, în primul rând în consultanţa, apoi în proiectarea şi construcţia de instalaţii pentru producţia energiei de tipul:

  • Hidroelectrice       
  • Fotovoltaice        
  • Eoliene
  • Termoelectrice pentru deşeuri menajere solide    

Energia Hidroelectrică:

Grupul este organizat pentru a efectua fie căutarea unor potenţiale site-uri adecvate, fie proiectarea şi construcţia propriu-zisă, fie retehnologizarea hidrocentralelor si a microcentralelor pentru nevoile interne ale Grupului sau pentru persoanele terţe.

Principalele tipuri de turbine utilizate de gestiunea electronică automatizată sunt:

a. tip Kaplan: turbina se adaptează apelor curgătoare şi canalelor de irigaţie cu debit mic şi mediu şi căderi începând de la doi metri. Inima maşinii este practic rotorul cu paleţi reglabili care îşi schimbă pasul la comanda regulatorului de nivel menţinând grupul în regim maxim de randament.

b. Tipul Francis: E o turbină cu flux centripet, apa ajungând la rotor printr-o conductă în formă de spirală care poate exploata atât viteza apei , cât şi presiunea acesteia.

c . Pelton: sunt turbinele folosite în cazul râurilor cu căderi mari şi debite mici, care permit obţinerea unei mai bune performanţe. Apa este adusă către lame prin jeturi sincronizate şi mediate printr-un ac Doble, care permite minim alizarea pierderilor cauzate de frecare , în consecinţă are loc optimizarea randamentului.

Energia Fotovoltaică:

Prin intermediul diferite lor tipuri de semiconductori prezenţi în celule fotovoltaice energia solară este transformată în energie electrică. Randamentul lor până în ziua de azi nu oferă posibilitatea de a susţine un plan industrial pur, chiar dacă randamentul ultimei generaţii de panouri solare s-a îmbunătăţit. Grupul nostru este capabil de a oferi “ la cheie ” câmpuri fotovoltaice cu:

a. Panouri solare pentru producerea de electricitate : au cel mai bun raport economic între cost şi randament, devenind accesibile datorită contribuţiilor statului şi a certificate lor verzi. Cele mai bune au un break-even-point de 7 ani

b. Panouri solare pentru producerea apei calde funcţionalitatea lor este adresată utilizatorilor cu un consum redus de apă în afara orelor de noapte. De fapt, sunt folosite într-un sistem mixt de panouri solare / instalaţii de producţie tradiţionale

Energia Eoliana : vizează exploatare a curenţilor de aer, a căror energie cinetică este transformată de elicele conectate la turbine în energie electrică. Şi în acest caz rentabilitatea este legată de contribuţiile oferite de stat şi de bunăvoinţa celor care gestionează sistemul naţional de energie electrică şi de disponibilitatea lor ( sau prin lege) de a cumpăra acest tip de energie. . Compania noastră furnizează turbine eoliene, oferind atât proiectarea cât şi realizarea acestor câmpuri eoliene, folosind turbine produse de ce i mai buni producători.

Energia termoelectrică: principalele forme care utilizează princip iul termic   pentru activarea turbine lor sunt:

  • Termocentrale care utilizează combustibili fosili, cum ar fi cărbunele, gazele şi biomasa.
  • Termocentrale nucleare : care utilizează drept combustibil uraniu, de obicei îmbogăţit
  • Termocentrale care utilizează deşeuri menajere şi speciale : au ca efect dublu, pe de o parte, producerea de energie electrică şi aburi pentru termo-încălzire, si pe de alta parte, îmbunătăţirea mediului prin eliminarea depozitelor de deşeuri tradiţionale.

Grupul nostru în ultimii ani s-a specializate, având un parter de top-level, cum ar fi A2A SpA, pentru a putea da toate răspunsurile şi a executa dezvoltarea proiectelor “la cheie”.

Comments are closed.