CERCETARE SI INOVARE IMM

Programul cadru al Uniunii Europene  pentru cercetare şi inovare (2014-2020)

 

Inovarea în IMM-uri

Instrumentul pentru IMM-uri este o schemă nouă de finanțare în sprijinul activităților de inovare ale IMM-urilor, care acoperă un întreg ciclu de inovare al unui produs pentru acele firme care au ambiția de a crește, a se dezvolta și a concura la nivel internațional.inovare summa consulting

Ea se adresează acelor firme care își propun dezvoltarea unei afaceri plecând de la o idee sau concept care poate competiționa la nivel european sau internațional, care se bazează pe un plan solid de afaceri prin care acel concept, ideea inițială prinde contur, se maturizează, progresează, se dezvoltă în timp.

O abordare integratoare a sprijinului pentru IMM-uri

IMM-urile vor fi sprijinite în mod integrat prin Programul Orizont 2020. În acest scop, un instrument  specific pentru IMM-uri se va adresa tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare care vor putea să demonstreze ca au capacitatea de a se dezvolta și internaționaliza prin utilizarea diverselor tipuri de inovare, inclusiv a inovațiilor non-tehnologice sau a inovațiilor în domeniul serviciilor. Proiectele trebuie să aibă un interes și beneficii potențiale clare pentru IMM-uri și să aibă o dimensiune europeană bine definită. Instrumentul pentru IMM-uri va oferi un sprijin simplificat și progresiv, pe parcursul a trei etape care vor acoperi un ciclu de inovare complet: 1) faza de evaluarea concepției și a fezabilității; 2) faza de cercetare-dezvoltare, demonstrație și replicare pe piață; 3) faza de comercializare.

Sprijin pentru IMM-urile care efectuează cercetare în mod intensiv

O acțiune specifică va promova inovarea orientată către piață a IMM-urilor care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare. Aceasta va viza IMM-urile care efectuează cercetare în mod intensiv în sectoare de înaltă tehnologie, care vor trebui să demonstreze, de asemenea, capacitatea de a exploata comercial rezultatele proiectului. Acțiunea va fi pusă în aplicare printr-o inițiativă în temeiul articolului 185 din TFUE pe baza programului comun EUROSTARS și care îl va reorienta în funcție de elementele identificate în evaluarea sa intermediară.

Consolidarea capacității de inovare a IMM-urilor

Vor fi sprijinite activități de asistență privind punerea în aplicare și adoptarea măsurilor specifice în favoarea IMM-urilor în întreg Programul Orizont 2020, în special pentru consolidarea capacității de inovare a IMM-urilor. Activitățile pot include campanii de sensibilizare, informare și diseminare, activități de formare și de mobilitate, colaborarea în rețea și schimburi de bune practici, elaborarea de mecanisme și servicii de înaltă calitate privind susținerea inovării etc., toate acestea cu o semnificativă valoare adăugată pentru IMM-uri.

Sprijinirea inovării orientate către piață

Se va acorda sprijin inovării orientate către piață în vederea creșterii capacității de inovare a întreprinderilor prin îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru inovare, precum și pentru eliminarea obstacolelor specifice în calea dezvoltării întreprinderilor inovatoare, în special a IMM-urilor și a acelor întreprinderi de dimensiune intermediară (mid-caps) care au un potențial de creștere rapidă.

Conditii eligibilitate:

-orice IMM, cu condiția ca acest activitatile să se regăsească în cel puțin una din activitățile Pilonului 2 (LEIT) sau Pilonul 3 (SC) din Orizont 2020.

– se va pune accent pe o mai mare competitivitate și orientarea planului de afaceri pe profit care să ajute la punerea în practică a ideii și aducerea ei pe piață, în urma implementării unui ciclu de inovare al unui produs.

Procedura

Instrumentul pentru IMM-uri simplifică accesul la program prin:

– utilizarea unor reguli și proceduri mai simple;

– sprijin acordat pe durata celor trei faze ce cuprind un ciclu deinovarecomplet:
                ♦ Faza de concept și evaluare a fezabilității;
♦ Faza de inovare și introducere a produsului pe piață;
♦ Faza de comercializare.

Cele trei faze sunt distincte, dar interconectate între ele.

Suplimentar, va exista o schemă de sprijin de tip ‘mentoring and coaching’.

Faza 1: Faza de fezabilitate va permite o evaluare a potențialului tehnologic și comercial al proiectului. În această fază, se va verifica fezabilitatea conceptului, o evaluare de risc, stabilirea drepturilor de proprietate, căutarea de parteneri, studiul de proiectare, stabilirea intenției pentru dezvoltarea aplicației pilot și planul de afaceri*.

Faza 2: În faza de inovare se va acorda un grant principal pentru desfășurarea cercetării și dezvoltării cu accent pe demonstrații și introducerea produsului pe piață. Această fază cuprinde în detaliu: dezvoltare, creare prototip, testare, procese, produse și servicii inovative pilot, miniaturizare și proiectarea produselor, planificarea și dezvoltarea producției de serie (segmente de piață, procese etc.), replicare pe piață, planul de afaceri*.

  Faza 3: Faza de comercializare va consta în accesul simplificat la instrumentele financiare pentru împrumuturi și capitaluri proprii, cât și diverse alte măsuri, de exemplu cele privind protecția drepturilor de autor.

FINANTAREA NERAMBURSABILE

Faza 1 Dezvoltare concept și evaluarea fezabilității
 ● Finanțare: O sumă fixă de 50.000 de euro
 ● Durată: 6 luni

Faza 2: Activități de inovare** (demonstrații, testare, prototip, studii pilot, scale-up studii de extindere a producției, miniaturizare, proiectare, verificarea performanței etc.și replicare de piață)
 ● Finanțare: Între 1 și 2.5 milioane de euro
 ● Durata: 12-24 luni

Faza 3: Comercializare
 ● Finanțare și implementare
 Pentru această fază IMM-urile nu vor primi finanțare în mod direct, dar pot beneficia de măsuri indirecte de sprijin, cât și de acces la facilități financiare prevăzute în Orizont 2020.