PROGRAMUL DE DEZVOLATARE RURALA (FEADR)

 

FONDURI EUROPENE
NERAMBURSABILE – MASURI DISPONIBILE IN PROGRAMUL DE DEZVOLATARE RURALA
(FEADR)

Masuri

Valoarea max
grant (euro)

Cota%

sprijin

Solicitanti
elgibili

Alte
informatii

Lansarea
preconizata

1.1.2. Instalarea
tinerilor fermieri

 

 

 

 

 

1.2.1.Modernizarea
exploatatiilor agricole

800.000

Sau

1.600.000

(grupuri
producatori)

 

Intre 40%

Si

75%

PF,PFA,SC,AF,
grupuri producatori,

asociatii etc

-activitate
anteriora in domeniul agriculturii

-se solicita
garantie financiara

-nu se accepta
start-up

Aprilie 2012

1.2.3.Cresterea
valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

2.000.000 /proiect

3.000.000 /proiect

(forme asociative)

IMM

40-50%

MARI

20-25%

Micro si
IMM,Mari,

Cooperative, AF

-se accepta
investitia ca activitate noua

-se aplica la
nivelul intregului teritoriu

Martie 2012

1.2.5.Imbunatatirea
si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea
agriculturii si silviculturii

1.000.000

Sau 1.500.000

Sau 750.000 e

75%-100%

Persoane fizice
si juridice, APL,ADI

-infrastructura
rutiera agricola

– sisteme de
irigatii

Mai 2012

1.4.1.Sprijinirea
fermelor de semi-subzistenta

1500/

an/ferma

1500/

an (5ani)

Persoane fizice
sub 62 ani,PFA,AF

-ferme intre 2UDE-8UDE

-inregistrare la
Registru Agricol

Iunie 2012

1.4.2.Infiintarea
grupurilor de producatori

50.000

100%

( 5 ani)

Grupuri de
producatori

-2%-5% din
valoarea prod.comercializate de pana la 1.000.000euro

-1,5%-2,5% din
valoarea prod.comercializare de peste 1.000.000.euro

ACTIVA

2.2.1. Prima
impadurire a terenurilor agricole

1560-1900 eu/ha

70%

Sau

100%

PF

SC

Aut.locale

Grupuri

Asociatii

-detinator teren
agricol

-se acorda prime
anuale in functie de lucrarile efectuate

Mai 2012

3.1.2.Sprijin
pentru creearea si dezvoltarea de microinterprinderi

200.000

Microinterpr.

50.000 PFA

100.000

Transp.rutier

70%

sau

60%

Buc-ilfov

PFA

Micro.

-se accepta
start-up

-sectoare
non-agricole

-ATENTIE:consultati
codurile CAEN eligibile!

Mai 2012

3.1.3.Incurajarea
activitatilor turistice

200.000

(pensiune)

70.000

(agroturism)

50%

sau

70%

sau

100%

PF

SC

ONG

APL

-sediu si puncte
lucru in mediu rural

-pensiuni rurale:max
15 cam,min 3 margarete

-agroturism:max 8
cam, min 1 margareta

-se accepta
start-up

Martie 2012

3.2.2.Renovarea,
dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si
populatia rurala si punerea in valoare a mosternirii rurale

De la 200.000 la
6.000.000

100%

Sau

70% investii
profit

APL

ADI

ONG

pers fizice
/juridice

-beneficiari:inclusiv
asezaminte culturale si institutiile de cult

ACTIVA

-doar component d
(infrastructura afectata de irigatii)

4.3.1.1.Constructie
parteneriate public-private

49.000
euro/proiect

80%

Parteneriate
sector public/privat/societati civile

-pregatirea
planurilor de dezvoltare locala pentru selectarea GAL-urilor

NU SE LANSEAZA