CONSULTANTA

In timpul implementării fiecărui proiect , este păstrată o legătură strânsa cu Clientul, în scopul de a verifica conformitatea cu termenele şi procedurile contractului de consultanta şi , dacă este necesar, executarea eventualelor modificări. Domeniul consultanta cuprinde diverse domenii de activitate, principalele fiind următoarele :

Domeniul Economic

 • proiecte economice ;
 • planuri de afaceri ;
 • studii de fezabilitate ;
 • studii de oportunitate pentru Clienţii noştri care doresc să verifice viabilitatea unui produs/serviciu pe piaţă, să iniţieze o afacere sau să activeze pe o piaţă nouă ;
 • introducerea într-un sistem reţea servicii-produse a Clienţilor proprii în vederea optimizării achiziţiilor şi vânzărilor.

Domeniul Juridic

Consultarea în domeniu juridic asigură Clienţilor noştri corecta interpretare a informaţiilor legislative din ţara de referinţă,  cu posibilitatea de a le aplica în elaborarea structurilor juridice si contractuale inovative, mereu in avangarda :

 • Crearea structurilor juridice pentru optimizarea oportunităţilor fiscale si economice oferite de internaţionalizarea  societăţii Clienţilor;
 • înfiinţarea de noi firme ;
 • schimbarea actului constitutiv pentru a se ridica la nivelul exigentelor asociaţilor;
 • Alte acte necesare pentru ca societăţile sa îşi desfăşoară activitatea economică şi socială in condiţii legale .
 • îndeplinirea altor cerinţe specifice fiecărui Client.

 

Consultanţă financiară:

Vine în sprijinul Clientului pentru a identifica şi utiliza resursele adecvate in vederea dezvoltării proiectelor de investiţii. Principalele surse pe care experţii noştri vor adresa Grupului în vederea analizei pentru stabilirea portofoliului de finanţare a Clientului sunt:

A. FONDURI NERAMBURSABILE:

 • Fonduri structurale de dezvoltare (europene şi naţionale)
 • Fonduri funcţionale ( subvenţii)
 • Fonduri de susţinere ( ajutoare de stat)
 • Fondurile pentru cursuri de formare si recalificare

B. FONDURI RAMBURSABILE:

 • Credite bancare
 • Leasing

Experţi noştii se vor ocupa de elaborarea documentaţiei până când proiectele pot intra în parametrii de eligibilitate si finanţabilitate impuse de lege.

Consultarea fiscală

Planificarea fiscală este una din activităţile cele mai calificate si importante din cadrul gestionar ii unei întreprinderi, fie pentru COSTUL NON-PRODUCTIV ce o reprezintă, fie pentru dezechilibrul de CASH-FLOW ce îl poate genera, fie pentru costurile administrative ce le aduce, şi nu in ultimul rând, fie pentru riscul de a primi penalităţi injuste din partea organismelor de supraveghere în caz ul unor inspecţii.

Pentru fiecare din aceste motive vom pune la dispoziţia Clientului o multitudine de soluţii care conduc la posibilitatea reducerii acestor impacte.

În acord cu această filosofie, vom oferi următoarele servicii de asistenţă:

 • servicii de contabilitate şi obligaţii aferente;
 • rezolvarea problemelor de natură fiscală;
 • servicii pe probleme de procedură fiscală;
 • contestaţii administrative si juridice împotriva administraţiei publice fiscale
 • asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;
 • analiza economico–financiara, reporting, management contabil, calcul preţ cost, întocmire bugete anuale, forecast-uri;

Certificarea sistemelor de managementquality standard

Pornind de la certificarea SR EN ISO 9001:2008, trecand prin ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20001, ISO  22000:HACCP, FSSC 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, SA 8000, ISO 3834, angajatii grupului, vor implementa orice flux cu finalitatea in ameliorarea gestiunii interne a Clientului, oferind sfaturi pretioase , nelimitandu-ne doar la o consultanta sterila destinata strict  obtinerii certificatului, cu consecinta in reducerea costurilor fixe de gestionare si elasticitatea  a structurii.

Constituirea Societăţii  OFF-SHORE

Constituirea de societăţi off-shore : este una din ofertele de servicii cele mai specializate si calificate, ce da posibilitatea companiilor de a stabili soluţii foarte sofisticate în orice jurisdicţie, care au ca numitor comun:

 • Impozite ( taxe , accize) reduse
 • Gestionarea trust-urilor ( simple/multilevel )
 • Secretul bancar

Se subliniază faptul că nu toate structurile off-shore sunt eficiente şi conforme cu legislaţia locală, prin urmare, devine fundamentală analiza acestei probleme şi a liniilor de bază, verificând abilitatea, avantaje le şi dezavantajele .

Clientul va avea astfel certitudinea de a obţine soluţii eficiente, sigure, şi cu un termen de realizare extrem de scurt pentru practicarea ordinii juridice si fiscale necesare iniţierii activităţii respectivei societatii.