CONSULTANTA FINANCIARA

Consultanţă financiară:

Vine în sprijinul Clientului pentru a identifica şi utiliza resursele adecvate in vederea dezvoltării proiectelor de investiţii. Principalele surse pe care experţii noştri vor adresa Grupului în vederea analizei pentru stabilirea portofoliului de finanţare a Clientului sunt:

A. FONDURI NERAMBURSABILE:

  • Fonduri structurale de dezvoltare (europene şi naţionale)
  • Fonduri funcţionale ( subvenţii)
  • Fonduri de susţinere ( ajutoare de stat)
  • Fondurile pentru cursuri de formare si recalificare

B. FONDURI RAMBURSABILE:

  • Credite bancare
  • Leasing

Experţi noştii se vor ocupa de elaborarea documentaţiei până când proiectele pot intra în parametrii de eligibilitate si finanţabilitate impuse de lege.