FONDURI NERAMBURSABILE IN AGRICULTURA

FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU AGRICULTURA

Sesiunea 20 mai 2014- 18 iulie 2014

 

Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de:

 • 125.000 euro pentru fermele de familie;
 • 2.000.000 euro pentru indeplinirea standardelor;
 • 2.000.000 euro pentru constructii-montaj, din sectorul zootehnic;
 • 1.000.000 euro pentru constructii-montaj, din sectorul vegetal;
 • 1.000.000 euro pentru achizitii de utilaje (echipamente), din sectorul zootehnic;
 • 700.000 euro pentru achizitii de utilaje, din sectorul vegetal.summa consulting agricultura

 

Cota de finantare nerambursabila:

 

40% din totalul cheltuielilor eligibile

40% +10%  pentru investitii realizate de tineri agricultori, sub 40 ani

40%+10% pentru investitii in zone cu handicap natural

40%+10% pentru imbunatatirea eficientiei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azotat/ instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in cadrul exploatatiei agricole si in cadrul proceslor de prelucrare si comercializare

40%+25% pentru protectia apei impotriva poluarii cu nitrati proveniti din activitati agricole

Corelate nu pot depasi 75%

Fondurile disponibile sunt de 150.000.000 euro. In cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea financiara se va face distinct pentru:

Sectorul vegetal: 50 milioane Euro, din care:

 • Achizitii de utilaje ‐ 40 milioane Euro;
 • Proiecte cu constructii montaj: 10 milioane Euro.

Sectorul zootehnic: 50 milioane Euro, din care:

 • Achizitii de utilaje ‐ 10 milioane Euro;
 • Proiecte cu constructii montaj: 40 milioane Euro.

Termen-limita

Proiectele se depun in perioada 20 mai – 18 iulie 2014.

 

Conditii eligibilitate:

Exploatatia agricola sa fie intre 2 UDE si 50 UDE

– Inscrierea in Registrul Agricol/Registrul Unic de Inregistrare inainte de aplicare

– Activitatea principala pe certificatul de inmatriculare sa fie o activitate agricola

– In conditiile finantarii unor investitii complexe (investitii care prevad constructii si montaj), durata realizarii unui proiect nu poate depasi trei ani

– Beneficiarul trebuie sa faca dovada ca a facut toate demersurile cu privire la obtinerea avizelor si acordurilor conform legislatiei in vigoare

– Sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei

– Cel putin 50% din veniturile din exploatare din ultimul exercitiu incheiat sa provina din activitati agricole

 

Activitati eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:
1. Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor;
2. Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
3. Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc.;
4. Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu;
5. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
6. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
7. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa;
8. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni;
9. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori;
10. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei;
11. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila;
12. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol;
13. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.;
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor);
15. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica;
16. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/marfuri adecvate activitatii descrise in proiect, urmatoarele:

 • Autocisterne,
 • Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare),
 • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
 • Mijloace de transport animale,
 • Mijloace de transport albine.

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

Proiectele se depun in perioada 20 mai – 18 iulie 2014.