FONDURI NERAMBURSABILE IN PISCICULTURA

FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE IN ROMANIA

Programul Operational pentru Pescuit

Masura 2.1 POP-Acvacultura                        30 martie-30 noiembrie 2011

Actiunea 1- Cresterea capacitatii de productie datorita construirii de noi exploatatii piscicole

Actiunea 2-Cresterea capacitatii de productie datorita extinderii sau modernizarii exploatatiilor piscicole existente

Actiunea 3-Cresterea numarului de puiet provenit din statiile de reproducere

Solicitanti eligibili:

– agent economic, din următoarele categorii:

 • Mărimea întreprinderii Micro Mici Mijlocii
 • Număr de angajaţi şi ≤9 Persoane 10 – 49 Persoane 50 – 249 Persoane
 • Cifră de afaceri anuală netă < 2 Mil.€ < 10 Mil.€ < 50 Mil.€

Sau

 • întreprindere mare, cu mai puţin de 750 de angajaţi sau o cifră de afaceri mai mică de 200 milioane de EURO.

Cota de finantare nerambursabila:

 • 60% pentru microinterprindere,interprindere mica sau mijlocie
 • 30% interprindere mare

Marime grant:

Max 3.000.000 euro sprijin nerambursabil

Prioritate pentru investitii:

 • îmbunătăţirea pieţei locurilor de muncă (crearea de noi locuri de muncă, crearea şi/sau menţinerea locurilor de muncă pentru femei şi tineri, îmbunătăţirea condiţiilor
 • de muncă şi siguranţa muncitorilor, menţinerea locurilor de muncă existente);
 • promovarea tehnologiilor noi
 • diversificarea câtre noi specii cu perspective comerciale bune.

Activitati eligibile:

 • modernizarea şi reabilitarea unităţilor de acvacultură tradiţională prin investiţii pentru refacerea digurilor, canalelor şi infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea şi modernizarea staţiilor de reproducere;
 • construirea de noi ferme;
 • diversificarea produselor obţinute prin acvacultură în concordanţă cu cererile de piaţă prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultură cum ar fi: peşti (sturioni, şalău, calcan, somn african), crustacee, moluşte, etc.
 • achiziţionarea de tehnologii noi şi know-how;
 • construirea de micro-unităţi de procesare primară, cu condiţia ca cel puţin 50% din materia primă să provină din producţie proprie ;
 • achiziţionarea de teren, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operaţiunea în cauză şi respectă condiţiile stabilite prin HG 442/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
 • achiziţionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea condiţiilor stabilite prin HG 442/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
 • capacităţi de depozitare a peştelui şi a subproduselor din peşte
 • construirea sau amenajarea unui centru de vânzare directă către consumatorii finali, în interiorul fermei de acvacultură şi numai pentru produsele piscicole obţinute în cadrul fermei de acvacultură;
 • achiziţionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul peştelui viu, peştelui proaspăt, a produselor rezultate în urma procesării şi aprovizionarea cu materii prime, care să fie folosite numai în interes propriu;
 • achiziţionarea de maşini, utilaje şi echipamente folosite la întreţinerea bazinelor,digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura.
 • drumuri şi platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultura;
 • construirea şi/sau modernizarea depozitelor de furaje;
 • achiziţionarea echipamentelor şi instalaţiilor de producere a furajelor (Capacitatea acestor echipamente şi instalaţii trebuie corelată cu necesarul de furaje pentru acvacultură din cadrul fermei. Nu este permisă valorificarea furajelor în alt scop sau la terţi);
 • achiziţionarea de plase, garduri şi alte tipuri de echipamente pentru protecţia împotriva prădătorilor;
 • echipamente de pescuit, unelte de pescuit, instalaţii şi ambarcaţiuni folosite pentru furajare, tratamente, distribuire de îngrăşăminte , pescuit şi transport peşte;
 • achiziţionarea de software şi sisteme de monitorizare a activităţii de producţie în cadrul unităţilor de acvacultura;
 • achiziţionarea de echipamente şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi securitate a lucrătorilor din acvacultură.

Cheltuieli eligibile:

 • Operaţiunile cofinanţate nu trebuie să fi fost finalizate înainte de data începerii eligibilităţii.
 • Contribuţia în natură va fi luata în calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totală eligibilă a proiectului se va calcula ca diferenţa între totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA şi contribuţiile în natura.
 • La valoarea eligibila astfel calculată se vor aplica procentele de 60% contributie POP şi 40% contribuţie proprie a beneficiarului.
 • Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile pentru o contribuţie FEP numai în cazul în care nu depăşesc cumulat 15%.din valoarea totală eligibilă a proiectului (dacă proiectul prevede construcţii montaj) sau 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului (dacă proiectul nu prevede construcţii montaj sau care nu necesită certificat de urbanism), cu condiţia ca operaţiunile să fi fost plătite efectiv de către Beneficiar după 1 ianuarie 2007

Alte informatii:

 • durata proiect 2 ani
 • depunerea continua pana la 30 noiembrie 2011
 • nu se acorda plati in avans
 • nu se solicita garantie bancara
 • se aplica atat la nivelul spatiului rural cat si urban