SERVICII JURIDICE

Reprezentare si asistenta juridica in urmatoarele domenii de expertiza:

DREPT CIVIL

reprezentanata_juridica_drept_civil_669470981_mare

• redactari cereri de chemare in judecata, contracte, notificari, tranzactii, intampinari, cereri reconventionale;

• succesiuni;  mosteniri, partaj succesoral, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri;

• executarea silita-masuri asiguratorii;

• Intocmire si consultanta referitoare la contracte- rezolutiunea si rezilierea contractelor;

•   recuperari  creante;

• asistenta  in vanzarea, cumpararea si inchirierea de bunuri imobiliare (investitii imobiliare);

• Evacuarea si actiunea in revendicare imobiliara;

• actiuni;

• asistare juridica si reprezentare in fata tuturor instantelor de judecata;

• asistare si reprezentare in fata notarului public si  a executorului

• judecatoresc;

• negocieri;

• raspundere delictuala si contractuala;

• uzucapiune;

• iesiri din indiviziune;

• recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei;

• cereri de retrocedare pe cale administrativa – primarie, institutia prefectului, ANPR, AVAS,  sau pe cale judecatoreasca.

DREPT COMERCIAL

categorii-68-drept-comercial

 •  asistenta si reprezentare in operatiuni la Oficiul Registrului Comertului:
 • infiintare societati;
 • reprezentare in relatia cu Oficiul Registrului Comertului Bucuresti si judetul Ilfov;
 • redactare act constitutiv;
 • modificare act constitutiv;
 • redactare acte aditionale, hotarari AGA;
 • rezervare denumire societate;
 • obtinere certificat de cazier fiscal;
 • obtinere certificat constatator;
 • majorare/reducere capital social;
 • cesiune parti sociale/actiuni;
 • intrare/retragere asociati;
 • numire administratori/cenzori;
 • infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante;
 • modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 • modificare de denumire societate;
 • autorizare de functionare;
 • completare obiecte de activitate;
 • modificare date de identificare asociati;
 • recuperare debite / executare silita;
 • redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti;
 • mediere, tranzactii in faza procesuala si post procesuala;
 • procedura somatiei de plata;
 • contracte comerciale: redactare si atestare;
 • intocmirea de notificari, somatii, adrese;
 • asistenta la negocieri de contracte si tranzactii;
 • licentieri, autorizatii si certificari ISO;

DREPTUL MUNCII

bigstock-Group-of-industrial-workers-I-36495217

 • Consultanta raporturi de munca;
 • Litiigii raporturi de munca: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani retinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat;
 • Contestatii impotriva deciziei de concediere a salariatului, impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare;
 • Litigii in ceea ce priveste atragerea raspunderii salariatului de catre angajator pentru incalcarea clauzei de confidentialitate, pt reapararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume incasate necuvenit;
 • redactarea documentelor interne ale angajatorului: Regulament de Organizare si Functionare, Regulament Intern, Organigrame, State de functii, Fise Post, etc
 • negocierea si redactarea contractelor colective de munca;
 • negocierea conflictelor de munca.
 • contestatii impotriva deciziei de concediere a salariatului;
 • contestatii impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare;
 • obtinerea autorizatiilor: Agent de plasare a fortei de munca; Agent de munca temporara;
 • proceduri privind detasarea salariatilor in campul muncii european;
 • obtinerea permiselor de munca a cetatenilor extracomunitari;

ACHIZITII PUBLICE

licitatie

 Activitatea de consultanta privind achizitiile publice si regimul concesiunilor:

 • consultanta cu privire la respectarea reglementarilor legale,
 • contestarea, apararea si anularea procedurilor de achizitie,
 • elaborarea, negocierea, incheierea si implementarea contractelor,
 • consultanta privind concesionarea de proprietati,
 • consultanta privind concesionarea de servicii si lucrari,
 • consultanta privind calcularea si structurarea redeventei si a drepturilor similare,
 • contestarea, apararea si anularea procedurilor de atribuire.

 PROCEDURA INSOLVENTEI

coface-criza-se-prelungeste-au-intrat-in-insolventa-firme-mai-multe-si-mai-mari-decat-anul-trecut_size9

 • Acordarea de consultanţă în directă legătură cu deschiderea procedurii insolvenţei, alegând modalităţile optime de abordare, propunând clienţilor noştri opţiunea pentru promovarea reorganizării sau pentru deschiderea unei proceduri a falimentului.
 • Analiza activităţii clienţilor fie în vederea identificării propriei stări de insolvenţa şi formularea unei strategii de prevenire a acesteia, fie, la cererea creditorilor, o analiza a activitatii debitorilor lor în vederea oferirii de suficiente informaţii pentru trasarea unei politici comerciale reale în relaţiile cu clientii lor.
 • Consultanţa în încheierea contractelor prin care se urmăreşte în principal protejarea clienţilor prin clauze specifice împotriva eventualelor riscuri contractuale la care se expun, din prisma domeniului dreptului insolvenţei.
 • Reprezentarea intereselor clienţilor atât anterior deschiderii procedurii insolvenţei – în relaţiile cu instituţiile bancare, în vederea facilitării unei activităţi fluente a clienţilor aflaţi în dificultate, in scopul evitarii starii de insolventa, cât şi în interiorul procedurii prin directa reprezentare a asociaţilor, preluând calitatea de administrator special sau prin uzuala reprezentare şi consiliere a creditorilor pe întreg parcursul procedurii debitorului lor.
 • Gestionarea procedurii falimentului servind interesele clienţilor prin managementul riguros al tuturor aspectelor legale şi economice, in scopul final de a intampina necesitatile proprii fiecărui creditor.
 • Supravegherea procedurii reorganizării prin propunerea, redactarea şi asigurarea aplicării unui plan de reorganizare prin care, pornindu-se de la aspectele specifice ale fiecărui debitor, să se garanteze creditorilor acoperirea creanţelor, iar debitorului reintegrarea reală în viaţa economica.
 • Întocmirea analizelor economico-financiare necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi şi a previzionării posibilităţilor de redresare.
 • Valorificarea, în cadrul unui sistem de marketing deosebit de eficient, a activelor societăţii aflate în insolvenţă.
 • Redactarea planurilor de reorganizare atât în cadrul procedurilor proprii, cât şi pentru creditorii sau administratorii speciali care şi-au asumat această responsabilitate în propriile proceduri.
 • Recuperarea de creanţe pentru clienţii noştri prin raportarea directă la mijloacele specifice oferite de procedura insolvenţei.

DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

download

 • consultanta juridica in probleme de drept international privat
 • asistenta juridica si reprezentare
 • analize de caz cu incidenta in materia dreptului international privat

Dreptul international privat reglementeaza raporturi de drept care contin elemente de extraneitate.

Prin intermediul normelor de drept international privat se poate determina:

 • care este instanta competenta sa judece litigiul ce are ca obiect un raport de drept cu element de extraneitate;
 • se indica regulile de procedura aplicabile;
 • se indica legea care se va aplica in judecarea fondului;

Sunt   reglementate numai unele din relatiile de drept international privat; se regasesc astfel:

 • raporturi de drept civil: persoane,  proprietate,  contracte,  succesiuni;
 • raporturi de dreptul familiei ( casatorie, divort, partaj;
 • raporturi de dreptul muncii;
 • raporturi de procedura civila si raporturi conexe ale acestora;

DREPTUL FAMILIEI

download (1)

•  asistenta juridica si reprezentare in procese de

divort;

–          Partaj bunuri comune;

–          pensie de intretinere;

–          incredintare spre crestere si educare a copiilor minori;

–          stabilirea sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara casatoriei;

–          stabilire program de vizitare.

•  anulare/ nulitare casatorie;

•  inregistrarea tardiva a nasterii;

•  tutela/ curatela;

•  punere sub interdictie judecatoreasca;

DREPT PENAL

barscuffs

 •  furt, tâlhărie, înșelăciune, delapidare sau gestiune frauduloasă;
 • infractiuni privind circulatia pe drumurile publice-OUG 95/2001;
 • infractiuni de fals;
 • instituire, organizare, aderare sau sprijinire de grupuri infractionale;
 • infracțiuni de corupție (luare/dare de mită, trafic de influență, primire de foloase necuvenite);
 • infractiuni de natura informatică si criminalitate informationala;
 • trafic/consum de droguri;
 • trafic de persoane;
 • proxenetism;
 • infracțiuni economice: evaziune fiscală, bancrută frauduloasă, spălare de bani;
 • omor, omor calificat sau deosebit de grav;
 • ucidere din culpă;
 • vătămare corporală (gravă, din culpă);
 • conducere sub influenţa băuturilor alcoolice sau drogurilor;
 • infractiuni sexuale;
 • orice alte infractiuni;

NOU!!! DIVORT CETATENI STRAINI!download (2)

DIVORT RAPID  CETATENI STRAINI MEMBRII UE IN ROMANIA!!

NOUTATI LEGISLATIVE