ACHIZITII PUBLICE

ACHIZITII PUBLICE

licitatie

 Activitatea de consultanta privind achizitiile publice si regimul concesiunilor:

  • consultanta cu privire la respectarea reglementarilor legale,
  • contestarea, apararea si anularea procedurilor de achizitie,
  • elaborarea, negocierea, incheierea si implementarea contractelor,
  • consultanta privind concesionarea de proprietati,
  • consultanta privind concesionarea de servicii si lucrari,
  • consultanta privind calcularea si structurarea redeventei si a drepturilor similare,
  • contestarea, apararea si anularea procedurilor de atribuire.