PROCEDURA INSOLVENTEI

 PROCEDURA INSOLVENTEI

coface-criza-se-prelungeste-au-intrat-in-insolventa-firme-mai-multe-si-mai-mari-decat-anul-trecut_size9

  • Acordarea de consultanţă în directă legătură cu deschiderea procedurii insolvenţei, alegând modalităţile optime de abordare, propunând clienţilor noştri opţiunea pentru promovarea reorganizării sau pentru deschiderea unei proceduri a falimentului.
  • Analiza activităţii clienţilor fie în vederea identificării propriei stări de insolvenţa şi formularea unei strategii de prevenire a acesteia, fie, la cererea creditorilor, o analiza a activitatii debitorilor lor în vederea oferirii de suficiente informaţii pentru trasarea unei politici comerciale reale în relaţiile cu clientii lor.
  • Consultanţa în încheierea contractelor prin care se urmăreşte în principal protejarea clienţilor prin clauze specifice împotriva eventualelor riscuri contractuale la care se expun, din prisma domeniului dreptului insolvenţei.
  • Reprezentarea intereselor clienţilor atât anterior deschiderii procedurii insolvenţei – în relaţiile cu instituţiile bancare, în vederea facilitării unei activităţi fluente a clienţilor aflaţi în dificultate, in scopul evitarii starii de insolventa, cât şi în interiorul procedurii prin directa reprezentare a asociaţilor, preluând calitatea de administrator special sau prin uzuala reprezentare şi consiliere a creditorilor pe întreg parcursul procedurii debitorului lor.
  • Gestionarea procedurii falimentului servind interesele clienţilor prin managementul riguros al tuturor aspectelor legale şi economice, in scopul final de a intampina necesitatile proprii fiecărui creditor.
  • Supravegherea procedurii reorganizării prin propunerea, redactarea şi asigurarea aplicării unui plan de reorganizare prin care, pornindu-se de la aspectele specifice ale fiecărui debitor, să se garanteze creditorilor acoperirea creanţelor, iar debitorului reintegrarea reală în viaţa economica.
  • Întocmirea analizelor economico-financiare necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plăţi şi a previzionării posibilităţilor de redresare.
  • Valorificarea, în cadrul unui sistem de marketing deosebit de eficient, a activelor societăţii aflate în insolvenţă.
  • Redactarea planurilor de reorganizare atât în cadrul procedurilor proprii, cât şi pentru creditorii sau administratorii speciali care şi-au asumat această responsabilitate în propriile proceduri.
  • Recuperarea de creanţe pentru clienţii noştri prin raportarea directă la mijloacele specifice oferite de procedura insolvenţei.