CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE (POS CCE)

 

 

 

AXA PRIORITARA NR 1- UN SISTEM INOVATIV SI ECO-EFICIENT DE
PRODUCTIE

Masuri

Valoarea max grant
(lei)

Cota%

sprijin

Solicitanti elgibili

Alte informatii

Lansarea preconizata

1.1.Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe
piata a interprinderilor, in special IMM-uri

111.Sprijin financiar in valoare de pana la 1.075.000 lei
acordat pentru investitii in IMM-uri

1.075.000 lei

 

Mici 70%

60% pt Buc-Ilf

Mijlocii 60%

50%pt Buc-Ilf

Interprinderi mici si mijlocii

-sectoare economice eligibile:minerit si cariere, industrie
prelucratoare, constructii

Octombrie 2011

(spre consultare)

111.Sprijin financiar in valoare cuprinsa intre 1.075.000 lei
si 6.450.000 lei acordat pentru investitii in IMM-uri

6.450.000 lei

Mici

70%

60% pt Buc-Ilf

Mijlocii

60%

50%pt Buc-Ilf

Interprinderi mici si mijlocii

– sectoare economice eligibile:minerit si cariere, industrie
prelucratoare, constructii

Mai 2012

111.Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productive
prin investitii tangibile si intangibile in interprinderile mari

5.000.000 euro

50%

40% pt Buc-Ilf

Interprinderi mari

-sectoare economice eligibile:minerit si cariere, industrie
prelucratoare, constructii

Mai 2012

112.Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

200.000 euro

100.000 euro in domeniul transportului

70% micro si mici

60%

mijlocii

Micro,

IMM

-implementare ISO 9001,ISO14001, EMAS, sistem de management
integrat calitate/mediu

 

Octombrie 2011

(spre consultare)

113.Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare

200.000 euro

 

70%

micro si mici

60%

mijlocii

Micro,

IMM

-participare la actiuni de promovare in tara si strainatate

 

ACTIVA

Pana la epuizarea bugetului

1.2 Accesul IMM-urilor la finantare (prin initiative JEREMIE)

-accesare credite pana la 2.000.000 euro

IMM

-accesare credite garantate prin JEREMIE cu perioada
rambursare 1-6 ani

Lansare neanuntata

1.3.Dezvoltarea
unui anteprenoriat sustenabil

131.Dezvoltarea structurilor de sprijin a afacerilor de interes
national si international- poli de competitivitate

 

Noiembrie 2011 (spre consultare)

132.Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor

Noiembrie 2011 (spre consultare)

133.Sprijin pentru incadrarea interprinderilor in lanturi de
furnizori sau clustere

Decembrie 2011

AXA PRIORITARA 2. CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE
PENTRU COMPETITIVITATE

Masuri

Valoarea max grant
(lei)

Cota%

sprijin

Solicitanti elgibili

Alte informatii

Lansarea preconizata

2.1 CD in parteneriat intre universitati/ institute de
cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate
aplicabile in economie

211. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/institutii de cercetare-dezvoltare si intreprinderi

-4.000.000 lei proiecte tip 1

– 750.000 lei proiecte tip 2

-380.000 lei transp.rutier

 

-micro

-IMM

-mari

-durata proiectelor 24 luni

-organizatia de cercetare sa fie acreditate,sa desf act de
C-D, sa fie inregistrata in RPC

ACTIVA

pana la epuizarea bugetului

212.
Proiecte C-D de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din
strainatate

 

 

-micro

-IMM

-mari

 

Buget epuizat

2.2 Investitii pentru infrastructura de CDI

221.
Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi
infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

3.500.000 euro

-mari 50%

-mijl. 60%

-mici 70%

(Ilf-Buc cu 10% mai putin)

 

-IMM

-mari

-proiecte de inovare produse si procese in bunuri si servicii

-durata proiectelor max 36 luni

-finantare de100% din chelt eligibile pt interprinderi
nou-create inovatoare

Buget epuizat

222.
Dezvoltarea de poli de excelenta

Decembrie 2011

223. Dezvoltarea unor reteke de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)

Buget epuizat

224.
Intarirea capacitatii administrative

Buget epuizat

2.3 Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special
IMM-urile)

231.
Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative

-200.000 euro

-100.000 euro

Domeniul transport

-90%

 

-spin-off-uri

-start-up-uri

(max 3 ani vechime, max 20 angajati)

-spin-off :drept de proprietate asupra unui brevet sau a unui
rezultat din obtinut din act de cercetare

-durata proiectului max 15 luni

ACTIVA

 pana la epuizarea bugetului

232. Dezvoltarea
infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca
pentru CD

40.000.000 lei

Mari 50%

Mijlocii 60%

Mici 70%

Ilf-Buc

Cu 10% mai putin

-IMM

-mari

Cu activitate

In C-D

-durata max 24 luni pt proiecte de modernizare a
infrastructurii existente

-durata max 36 luni pt proiecte cu constructii cladiri pt
laboratoare

Lansare neanuntata

233. Promovarea
inovarii in cadrul intreprinderilor

-proiecte tehnologice inovativa 15.000.000 lei

-interprinderi nou create inovatoare 3.500.000 lei

-100% interprinderi nou create inovative

-75%

Proiect tehn.

-mari

-IMM

-durata max 36 luni

-interprinderi pt care C-D nu constituie principalul obiect de
activitate

-interprinderi nou create inovatoare(nu mai vechi de 6 ani)

ACTIVA pana la epuizarea bugetului

AXA PRIORITARA 3 – TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR
PENTRU SECT. PRIVAT SI PUBLIC

Masuri

Valoarea max grant
(lei)

Cota%

sprijin

Solicitanti elgibili

Alte informatii

Lansarea preconizata

3.1. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

311.
Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe

 100.000lei

90% IMM-uri si micro

95%

ONG-uri

IMM

ONG

-ONG max 10 calculatoare

-IMM nr calculatoarelor egal cu nr angajatilor

-internet broadband pt max 3 sedii/pct lucru

Lansare neanuntata

312.
Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea
retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga
(PAPI) in zonele de esec al pietei

6.900.000 lei

100%

-Autoritati publice locale

-forme associative ale acestora

-retele broadband si a punctelor de acces public la internet
in banda larga(PAPI) in zonele de esec al pietei

2012

313. Sprijin
pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces
public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei

6.900.000 lei

IMM-uri( operatori si furnizori de retele publice de
comunicatii elecronice)

-retele broadband  si a punctelor de acces public la
internet

2012

314. Sustinerea
conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband

140.000.000 lei

100%

Ministerul Educatiei si Cercetarii

-asigurarea unitatilor scolare la internet prin conexiuni
broadband, achizitionare calculatoare,etc.

ACTIVA

Pana la 15.11.2011

3.2. Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice
electronice

321.
Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii
la broadband, acolo unde este necesar

-21.500.000 lei la nivel national

-5.500.000 lei la nivel local

-98%

-100%

APL, ADI,institutii publice la nivel local si central,
autoritate a adm  publice centrale, parteneriate intre acestea

-valoare prefinantare 30% din valoarea eligibila a
contractului de finantare

Buget epuizat

322.
Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii
sistemelor informatice

-8.000.000 lei la nivel national

-1.600.000 lei la nivel local

-100%

-98%

-autoritate a administratiei publice locale

– institutii publice la nivel central

 

Buget epuizat

323. Sustinerea
implementarii de aplicatii de E-Learning

-15.000.00 lei la nivel national

-5.000.000 lei la nivel local

-100%

-98%

APL, ADI,institutii publice la nivel local si central, autoritate
a adm  publice centrale, parteneriate intre acestea

-furnizarea de material intr-o ordine secventiala si logica pt
a fi asimilate de cursanti fara a constringe agentii activitatii la
coprezenta

Buget epuizat

324. Sustinerea implementarii de solutii e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar – la nivel central

-1.600.000 lei

Si

-6.000.000 lei pt parteneriate

-100%

-98%

-unitati sanitare publice cu paturi si pers. juridica proprie

-parteneriate intre minim 3 astfel de unitati

-durata proiectului maxim 24 luni

-accesul cetatenilor la servicii de sanatate de calitate

-colaborare inter-profesionala

-servicii integrate de sanatate

-prelucrarea si schimbul de inf. medicale

Mai 2012

3.3. Dezvoltarea e-economiei

331. Suport
pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii
electronice pentru managementul afacerilor

-1.200.000 lei

Mici,

Micro 70%

Mijl 60%

Ilf-Buc

Mai putin cu 10%

IMM-uri

-achizitii de aplicatii software si echipamente TIC

ACTIVA

Pana la 30.03.2012

332. Suport
pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii
electronice pentru afaceri

1.850.000 lei

Mici,

Micro 70%

Mijl 60%

Ilf-Buc

Mai putin cu 10%

IMM-uri

-se acorda prefinantare de maxim 35%

Octombrie 2011

AXA PRIORITARA 4 – CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A
SIGURANTEI IN APROVIZIONARE, IN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBARILOR CLIMATERICE

Masuri

Valoarea max grant
(lei)

Cota%

sprijin

Solicitanti elgibili

Alte informatii

Lansarea preconizata

4.1. Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei
energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic);

411.
Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi
din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul
imbunatatirii eficientei energetice

Valoarea totala a proiectului nu poate depasi 50.000.000 euro

Micro,mici 70%, mijlocii 60%, mari 50% (10% mai putin pt
Buc-Ilf)

Micro,Mari,Mici,

Mijlocii din sectorul industrial

-proiecte cresterea eficientei energetic

-sunt eligibile exclusive acele proiecte care prevad o
investitie initiala

ACTIVA

Pana la 15.12.2011

412. Sprijinirea
investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei
electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de
distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii
pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a
serviciilor de transport si distributie – Partea de transport

 

Valoarea max a finantarii

71.000.000 lei

Sau 50.000.000 lei

 

 

Intre

50%

Si

85%

-operatorul de transport si de sistem, definit L13/2007 si
L351/2004

-prefinantare 30%

-modernizarea

Sau retehnologizarea

Sau extinderea retelor de transport

Iunie 2012

412.
Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de
transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale
retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul
reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si
continuitate a serviciilor de transport si distributie – Partea de distributie

16.500.000 lei sau

33.000.000 lei pt mai multe cereri acumulate

Micro,mici 70%, mijlocii 60%, mari 50% (10% mai putin pt
Buc-Ilf)

IMM,

Mari

-detin in proprietate o retea de distributie energie electrica
sau gaze

SAU concesionari ai retelelor de distributie si titulari ai
licentei de distribuire

Buget epuizat

413.
Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx
redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri
modernizate-retehnologizate

Valoarea totala a proiectului nu poate depasi 50.000.000 euro

50%

Si

40% pentru regiunea Buc-Ilfov

Societatea comerciala/

regie automona care detine Instalatii Mari de Ardere

-proiectul va implementa un grup modernizat/retehnologiczat ce
va functiona cel putin 15 ani sau 100.000 ore

ACTIVA

Pana la 30.12.2011

4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru
producerea energiei verzi;

Valoarea totala a proiectului 50.000.000 euro

Finantarea nerambursabila

80.000.000 lei

Micro,mici 70%, mijlocii 60%, mari

50% (10% mai putin pt Buc-Ilf)

APL 98%

APL,ADI

IMM, Mari,

Microinterprinderi din localitati urbane

 

-durata implementare 4 ani

-finantare proiecte cogenerare de inalta eficienta pt interprinderi
dc 40%din energie va fi destinata vanzarii

Lansare neanuntata

4.3. Diversificarea retelelor de interconectare in scopul
cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie.

-valoarea totala maxim 50.000.000 euro

50%

Si

40% pt regiunea Buc-Ilf

-operatorul de transport si de sistem, definit L13/2007 si
L351/2004

-se solicita scrisoare de confort

-prefinantare max 35%

Octombrie 2011 (spre consultare)

 

 

Lasă un răspuns