SCHEME AJUTOR DE STAT


Dezvoltarea economica durabila- schema ajutor de statimages (1)

Costuri eligibile :

a) fie la imobiliz─ârile corporale ┼či/sau necorporale referitoare la ├«nfiin┼úarea unei noi unit─â┼úi, la extinderea unei unit─â┼úi existente, la diversificarea produc┼úiei unei unit─â┼úi pe noi pie┼úe de produse sau la o schimbare fundamental─â a ansamblului procesului de produc┼úie a unei unit─â┼úi existente;

b) fie la achiziţia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achiziţie, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent. Simpla achiziţie a acţiunilor unei întreprinderi nu se consideră investiţie.

Conditii de acordare:

1.Sa faca parte din una din urmatoarele categorii:

a)├«ntre 5 ┼či 10 milioane euro, inclusiv, echivalent ├«n lei, ┼či creeaz─â minim 50 de noi locuri de munc─â ca urmare a realiz─ârii investi┼úiei ini┼úiale;

b) realizeaz─â o investi┼úie ini┼úial─â cu o valoare care se ├«ncadreaz─â ├«ntre 10 ┼či 20 milioane euro, inclusiv, echivalent ├«n lei, ┼či creeaz─â minim 100 de noi locuri de munc─â ca urmare a realiz─ârii investi┼úiei ini┼úiale;

c) realizeaz─â o investi┼úie ini┼úial─â cu o valoare care se ├«ncadreaz─â ├«ntre 20 ┼či 30 milioane euro, inclusiv, echivalent ├«n lei, ┼či creeaz─â minim 200 de noi locuri de munc─â ca urmare a realiz─ârii investi┼úiei ini┼úiale;

d) realizeaz─â o investi┼úie ini┼úial─â cu o valoare care dep─â┼če┼čte 30 milioane euro, echivalent ├«n lei, ┼či creeaz─â minim 300 de noi locuri de munc─â ca urmare a realiz─ârii investi┼úiei ini┼úiale.

2. Sunt ├«nregistrate conform Legii 31/1990 privind societ─â┼úile comerciale, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, care fac investi┼úii ├«n Rom├ónia.

3. la momentul solicit─ârii ajutorului de stat prezint─â un plan de investi┼úii viabil (cheltuielile se vor detalia: cantitate, pre┼ú, valoare) ┼či un studiu tehnico-economic ├«ntocmit de o firm─â de specialitate ├«n domeniu prin care se face dovada eficien┼úei economice a investi┼úiei prin ├«ncadrarea ├«n indicatorii prev─âzu┼úi ├«n Capitolul III din prezentul ghid;

Ajutorul regional pentru investiţii iniţiale este calculat prin referire:

– fie la costurile investi┼úiilor ├«n active corporale ┼či necorporale rezultate din proiectul de investi┼úie ini┼úial─â,

– fie la costurile salariale estimate pentru locurile de munc─â direct create**) ├«n urma realiz─ârii proiectului de investi┼úie (costurile eligibile sunt considerate a fi costurile salariale cu personalul nou angajat, care includ salariul brut ┼či contribu┼úiile la asigur─ârile sociale obligatorii, calculate pe o perioada de doi ani).

Acordarea ajutorului de stat pentru investiţia iniţială este condiţionată de menţinerea acesteia si a locurilor de munca nou create pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data punerii în funcţiune a investiţiei. Această condiţie nu împiedică înlocuirea echipamentului care a devenit învechit în decursul perioadei de 5 ani, datorită schimbării tehnologice rapide.În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a) locurile de muncă sunt create direct de proiectul de investiţii;

b) locurile de munc─â trebuie s─â fie create ├«n trei ani de la finalizarea lucr─ârilor ┼či trebuie men┼úinute pe o perioad─â de minim 5 ani de la data la care au fost ocupate.

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil:

50% din costurile aferente investiţiei iniţiale, sau din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani cu personalul nou angajat.

Pentru investi┼úiile sau locurile de munc─â realizate ├«n regiunea 8 Bucure┼čti ÔÇô Ilfov, intensitatea maxim─â a ajutorului de stat este de 40%.

Pentru ├«ntreprinderile din sectorul prelucr─ârii ┼či comercializ─ârii produselor agricole ┼či care au mai pu┼úin de 750 de angaja┼úi ┼či/sau o cifr─â de afaceri mai mic─â de 200 de milioane euro, intensitatea maxima este de 25% din costurile eligibile aferente investi┼úiei ini┼úiale.

 

Plata ajutorului de stat:

Alocările specifice individuale se acordă solicitanţilor selectaţi, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii pentru care a fost emis Acordul pentru finanţare.

├Äntr-un an calendaristic fiecare solicitant poate depune maxim 4 cereri de eliberare a sumei nerambursabile. Cererea de eliberare a primei tran┼če, ├«nso┼úit─â de documentele justificative se depune dup─â o perioad─â de minim 3 luni de la demararea proiectului de investi┼úii.

Virarea efectiv─â a tran┼čelor din suma nerambursabil─â se face de c─âtre Ministerul Finan┼úelor Publice, ├«n termen de maxim 45 zile lucr─âtoare de la ├«nregistrarea cererii.

 

Modificarea proiectului de investitii: se admit maxim 2 modificari cu obligatia de a informa Ministerul Finantelor Publice in maxim 10 zile de la modificare.

Revocarea acordului de finantare:

Acordul pentru finanţare se revocă în situaţia în care:

a) întreprinderea procedează la orice altă modificare a proiectului de investiţii, peste numărul maxim de doua modificări, care poate fi luat în considerare pe parcursul întregii perioade de derulare a planului de investiţii;

b) întreprinderea nu a demarat proiectul de investiţii în termenul prevăzut în planul de investiţii (în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare);

c) întreprinderea nu a finalizat proiectul de investiţii în termenul  prevăzut în planul de investiţii;

d) întreprinderea nu a informat Ministerul Finanţelor Publice (în termen de 10 zile lucrătoare de la data când au intervenit modificările în planul de investiţii, anexând o fundamentare tehnico-economică).

 

 

TEL:0040-762552142 Ec Crisan Adelina