TRADUCERI

1.TRADUCERIhomePageTraduceri-autorizate - Copy

Romania- Italiana;

Italiana- Romania:

Pentru o evaluare a comenzii dumneavoastra va rog sa ne contactati.

2.APOSTILE

certificate de naştere

certificate de căsătorie

• certificate de deces,

• certificate de cazier judiciar,

• certificate de rezidenţă fiscală 

• adeverinţe prin care se atesta domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român, în original, eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor

• adeverinţe privind componenţa familiei, în original, eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor

• actele de studii medii trebuie vizate de Inspectoratul Şcolar

• actele de studii superioare se vizează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii,

• documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini, în original, vizate de MECI-Serviciul Relaţii Internaţionale;

• adeverinţe medicale, în original, vizate în prealabil la DSPMB

• certificate de botez/cununie, în original, vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional,

• certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant, în original, vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;

• brevete de turism, în original, emise de Autoritatea Naţională pentru Turism;

• adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale,

• adeverinţe de calificare în diferite meserii, în original, vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti s-au Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti;

– Certificatele de traducator, emise de Ministerul Culturii si Cultelor;

– adeverinte emise de O.A.M.G.M.A.M.R. (Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentelor Medivcale din Romania);

– Certificatele de cazier auto.

3.SUPRALEGALIZARI

APOSTILA DE LA CAMERA NOTARILOR

APOSTILA DE LA TRIBUNALUL

 SUPRALEGAIZARE MAE

LEGALIZAREA AMBASADA

APOSTILA Ministerul Justitiei